Nadrzędnym celem firmy jest spełnianie oczekiwań Klientów poprzez dostarczanie bezpiecznych dla zdrowia produktów o najwyższej jakości.

Cel ten osiągamy zapewniając nowoczesny park maszynowy, rozwój infrastruktury, wykwalifikowany personel oraz troskę o środowisko naturalne.

  • Posiadamy nowoczesne Laboratoria mikrobiologiczne i fizykochemiczne, które na bieżąco kontrolują jakość dostarczanych produktów. 
  • Firma przestrzega wszystkich wymagań  prawnych związanych z produkcją żywności.
  • Pracownicy postrzegani są  jako współtwórcy jakości i sukcesu firmy SOKPOL Sp. z o.o. –  to wykwalifikowany, świadomy swoich odpowiedzialności i uprawnień..
  • Zapewniamy odpowiednie środowisko dla realizacji zadań produkcyjnych.
  • Stałe identyfikujemy potrzeby Klientów i spełniamy je poprzez produkcję i dostarczanie wyrobów bezpiecznych o oczekiwanej jakości oraz spełniających obowiązujące regulacje prawne.
  • Wprowadzamy nowe i doskonalimy już istniejące produkty.
  • Nieustannie poprawiamy i zwiększamy skuteczność Systemu Zarządzania Jakością.

 

Firma Sokpol stale się rozwija wprowadzając innowacyjne produkty, prowadząc prace technologiczne oraz inwestując w potencjał ludzki.